Tra Cứu Chứng Nhận Tiêm Vắc Xin Phòng Covid-19

Sau khi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19;

Thông tin tiêm chủng của bạn được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng quốc gia;

Bạn có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Tra Cứu Chứng Nhận Tiêm Vắc Xin Phòng Covid-19

Đây là Cổng thông tin do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện;

Cho phép người dân, tổ chức đăng ký tiêm, tra cứu chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19, đăng ký cơ sở tiêm chủng;

Đồng thời công khai thông tin về số lượng vắc-xin, phân bổ vắc-xin, số lượng đối tượng đăng ký, đã tiêm, kết quả tiêm chủng.

Để Tra Cứu Chứng Nhận Tiêm Vắc Xin Phòng Covid-19;

Bạn có điền thông tin và tra cứu ngay bên dưới: