Thẻ: Blogger

Tạo Menu Ngang Cho Trang Chủ Blogspot

Sau khi thiết lập Cấu hình chuẩn SEO ban đầu cho trang Blogspot của bạn. Bước tiếp theo của quá trình Xây dựng trang web trên nền tảng Blogspot, chúng ta cần tạo menu ngang cho trang blogspot (danh mục) phù hợp với ý tưởng về nội dung mà bạn muốn truyền tải lên trang […]