Chuyên mục: CUỘC SỐNG – KỸ NĂNG

Giao Dịch Forex Là Gì?

Forex là gì? Forex = Foreign Exchange : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX; Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế...

%d bloggers like this: