Luyện 4 thói quen để trở thành CEO thành công

Phần lớn mọi người trong chúng ta thường giữ quan niệm cố hữu rằng một “CEO điển hình phải là người mạnh mẽ, có gia thế “khủng”; Hoặc là một người quảng giao, có...