Lỗi Không Đăng Nhập Vào Được WP-Admin Trong WordPress Làm Sao?

Trong quá trình sử dụng nền tảng WordPress để xây dựng Website-Blog;

Không Đăng Nhập Vào Được WP-Admin Trong WordPress Làm Sao?

Một ngày đẹp trời, bỗng dưng, bạn không thể truy cập được vào trang quản trị wp-admin của trang web của bạn;

Đừng lo lắng! Nếu gặp tình huống này, bạn có thể làm theo các bước sau để khắc phục:

Bước 1: Truy cập vào CPanel có Host chứa website để chỉnh sửa file wp-config.php;

Copy và paste đoạn code bên dưới vào nội dung của file wp-config.php như hình bên:

Vị trí paste đoạn code vào file wp-config.php

define(‘WP_HOME’,’http://example.com‘);

define(‘WP_SITEURL’,’http://example.com‘);

Nếu URL có dạng www thì dùng:

define(‘WP_HOME’,’http://www.example.com‘);

define(‘WP_SITEURL’,’http://www.example.com‘);

Lưu ý: Bạn nhớ thay dòng in nghiêng bằng tên miền của bạn;

Lưu file và bạn đã có thể truy cập vào trang quản trị admin.

Tuy nhiên: khi vào mục Cài đặt => Tổng quan  của trang quản trị WordPress thì 2 ô  Địa chỉ WordPress WordPress Address(URL)  và  Địa chỉ trang web Site Address (URL) bị lỗi disable (không sửa được)

Vì vậy, bạn hãy tiếp tục thực hiện các bước sau:

Bước 2: Mở file function.php của theme đang dùng, thêm đoạn code sau vào ngay bên dưới code <?php như hình bên:

Chèn 2 đoạn code bước 2 vào dưới code <?php

update_option(‘siteurl’,’http://example.com’);

update_option(‘home’,’http://example.com’);

Lưu ý: Bạn nhớ thay dòng in nghiêng bằng tên miền của bạn; sau đó nhấn Cập nhật tập tin

Bước 3: Quay lại  file wp-config.php, xóa 2 đoạn code vừa thêm vào ở Bước 1

Bước 4: Truy cập vào lại mục Cài đặt => Tổng quan trong trang quản trị /wp-admin, bạn sẽ thấy 2 ô  WordPress Address (URL)  và Site Address (URL) đã cho phép thay đổi;

Bước 5: Mở lại  file function.php, xóa 2 dòng code vừa thêm vào ở Bước 2 và Lưu lại.

Vậy là xong, bây giờ bạn đã có thể truy cập bình thường vào trang admin mà không bị chặn.

Chúc bạn thành công.

Bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất qua:

Websitehttps://toihoclaixe.com/

Youtube: http://bit.ly/2JDC4hi

Facebook: https://www.facebook.com/Share-of-Life-376314419549008/groups/

Tìm hiểu thêm...

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights